CÔNG AN BẠC LIÊU
Giao ban đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06 của Chính phủ
Cập nhật ngày: 25-03-2023
Sáng ngày 24/3, Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp giao ban định kỳ nhằm đánh giá kết quả công tác thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử, làm sạch dữ liệu và thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. Đại tá Bùi Xuân Khởi, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo cuộc họp. Tham dự hội nghị còn có đại diện Lãnh đạo một số đơn vị, địa phương trong Công an tỉnh.

Các đại biểu tham dự họp giao ban

 
Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, thời gian qua, Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương luôn quan tâm, chỉ đạo quyết liệt đối với các mặt công tác liên quan, đồng thời có cơ chế kiểm tra, giám sát công việc hàng ngày, hàng tuần, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm đúng tiến độ đề ra. Theo đó, các chỉ tiêu cấp Căn cước công dân, làm sạch dữ liệu dân cư và tài khoản định danh điện tử đều có chuyển biến tích cực. Cụ thể, từ ngày 16 đến 22/3, toàn tỉnh thu nhận thêm hơn 2.020 hồ sơ cấp mới Căn cước công dân, hướng dẫn kích hoạt thành công hơn 2.000 tài khoản định danh điện tử.
 
Đặc biệt, lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên quan tâm, chú trọng công tác làm sạch dữ liệu dân cư, khắc phục sai lệch các trường thông tin, bảo đảm thông tin “đúng, đủ, sạch, sống”. Qua đó, thực hiện tốt việc kết nối chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu về bảo hiểm; bước đầu thực hiện cung cấp một số dịch vụ công liên quan đến cư trú trên cổng dịch vụ công. Đơn giản hóa một số thủ tục hành chính liên quan đến công tác công tác quản lý cư trú, tinh giản các giấy tờ cần thiết để thực hiện các thủ tục hành chính, giảm tối đa thời gian đi lại của công dân.
 
Tại hội nghị giao ban, các đại biểu cũng tập trung thảo luận, đánh giá đúng tình hình thực tiễn việc thực hiện Đề án 06. Chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề ra phương pháp, cách làm phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ được giao.
 

Đại tá Bùi Xuân Khởi, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại cuộc họp

 
Phát biểu kết luận cuộc họp, Đại tá Bùi Xuân Khởi, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận những cố gắng của Công an các đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện Đề án. Thời gian tới, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh yều các đơn vị, địa phương nhanh chóng khắc phục những vấn đề còn hạn chế; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện Đề án; tiếp tục phát huy vai trò của các Tổ công tác tại Công an các địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn; khen thưởng động viên xứng đáng, kịp thời các đơn vị, cá nhân làm tốt và kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp, cá nhân chưa thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao… Làm tốt công tác cấp Căn cước công dân cho các trường hợp đủ 14 tuổi, đồng thời rà soát những trường hợp công dân sai cấu trúc định danh Căn cước công dân để khắc phục, làm sạch dữ liệu; tiếp tục đảm bảo đường truyền, an ninh mạng, công nghệ thông tin, bảo mật an toàn, dữ liệu, thực hiện hiệu quả Đề án 06 trong thời gian tới./.
 
Phương Thảo

Các tin khác
 • Untitled Document
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
 • Tin ảnh

 • 

 • 
  Đang online: 17
  Hôm nay: 274
  Trong tuần: 54680
  Trong tháng 44791
  Tất cả: 7928579