CÔNG AN BẠC LIÊU
GIỚI THIỆU CÔNG AN TỈNH BẠC LIÊU
 • Untitled Document
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
 • Tin ảnh

 • 

 • 
  Đang online: 1
  Hôm nay: 22902
  Trong tuần: 80910
  Trong tháng 271458
  Tất cả: 13709371

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG AN TỈNH BẠC LIÊU

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Địa chỉ: Số 05, Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Số điện thoại: 0693 788 230.

- Địa chỉ Website: http://congan.baclieu.gov.vn

- Địa chỉ Email: baclieucongan@gmail.com

- Hình ảnh trụ sở: Công an tỉnh Bạc Liêu.

DSC_0280 (2)

 

II. LỊCH SỬ HÀNH THÀNH, PHÁT TRIỂN

Thực hiện Nghị quyết của Quốc Hội về việc chia tỉnh Minh Hải thành tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, ngày 01/01/1997, tỉnh Bạc Liêu được tái lập, có diện tích tự nhiên là 2.484,96km2, bờ biển dài 56km, dân số 772.087 người; có 04 đơn vị hành chính trực thuộc (03 huyện: Hồng Dân, Giá Rai, Vĩnh Lợi và thị xã Bạc Liêu), trong đó, thị xã Bạc Liêu là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Trên cơ sở đó, ngày 21/12/1996, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) có Quyết định số 960/QĐ-BNV về tổ chức Công an tỉnh Bạc Liêu (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1997). Thực hiện nhiệm vụ trong khí thế cách mạng của một tỉnh vừa tái lập, trong điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn; tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực diễn biến khó lường; các thế lực thù địch, bọn phản động tăng cường các hoạt động chống phá, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; tội phạm, tệ nạn xã hội từng lúc, từng nơi diễn biến phức tạp; trong khi đó, về tổ chức, lực lượng, phương tiện chiến đấu, công tác, nơi ăn chỗ ở của cán bộ, chiến sỹ còn nhiều khó khăn. Trước tình hình trên, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp của các ngành, các cấp, lực lượng Công an tỉnh Bạc Liêu đã có nhiều cố gắng, đổi mới nhận thức, đối sách và biện pháp công tác, phát huy khí thế cách mạng của một tỉnh vừa tái lập, nắm chặt diễn biến tình hình, giữ vững thế chủ động tiến công, kịp thời ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, ý đồ của các thế lực thù địch, bọn phản động, trấn áp liên tục, hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đưa sự nghiệp đổi mới của tỉnh nhà ngày càng phát triển vững chắc.

Trong quá trình hình thành và phát triển, Công an tỉnh Bạc Liêu đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý: 01 Huân chương Hồ Chí Minh, 01 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba cho Công an tỉnh; 03 đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 01 Huân chương Chiến công hạng Hai, 07 Huân chương Chiến công Hạng Ba, 11 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba cho các đơn vị cơ sở trực thuộc Công an tỉnh; 03 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 01 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, 04 Huân chương bảo vệ Tổ quốc Hạng Hai, 33 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba, 47 Huy chương Chiến công Hạng Ba... cho các cá nhân và nhiều Bằng khen, Giấy khen khác.

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Chức  năng: Tham mưu Bộ trưởng Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; chủ trì thực hiện thống nhất quản lý Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; trực tiếp đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tổ chức xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bạc Liêu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Tham mưu, đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương, biện pháp, chương trình, phương án, kế hoạch công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh ở địa phương và tổ chức thực hiện các quyết định đó.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra các cơ quan, tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật đối với lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

- Tổ chức quản lý nhà nước về thi hành án hình sự, thi hành án tạm giữ, tạm giam tại địa phương; tổ chức thi hành bản án, quyết định về hình sự, biện pháp tư pháp, thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động tư pháp theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; khởi tố vụ án điều tra hình sự theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức quản lý về an ninh, trật tự đối với các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật; quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, trật tự công cộng; thực hiện quản lý nhà nước về cư trú, căn cước công dân. Tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định.

- Tổ chức chỉ đạo, thực hiện công tác dân vận, công tác xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại tố cáo, tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý các vi phạm pháp luật về an ninh trật tự theo quy định.

- Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Cơ cấu tổ chức

Công an tỉnh Bạc Liêu là một đơn vị của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, với cơ cấu tổ chức gồm các phòng nghiệp vụ trực thuộc Công an tỉnh và 07 đơn vị Công an huyện, thị xã, thành phố theo địa giới hành chính.

 

Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử

 

LÃNH ĐẠO CÔNG AN TỈNH

 

1. GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH

           

- Đại tá HỒ VIỆT TRIỀU

- Sinh năm: 1973

- Quê quán: Phước Tuy, Ba Tri, Bến Tre

- Điện thoại: 0918 133 999

- Chức vụ: Giám đốc Công an tỉnh

image002

 

 

2. PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH

 

 

- Đại tá TRƯƠNG CÔNG DŨNG

- Sinh năm: 1964

- Quê quán: Thị trấn Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu

- Điện thoại: 0913 892 034

- Chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh

image007

- Đại tá LÊ THANH HÙNG

- Sinh năm: 1969

- Quê quán: Quới Thành, Châu Thành, Bến Tre

- Điện thoại: 0915 737 637

- Chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh

image017

- Đại tá CHÂU QUỐC HUY

- Sinh năm: 1969

- Quê quán: Long Điền Đông A, Đông   Hải, Bạc Liêu.

- Điện thoại: 0949 111 119

- Chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh

image018

- Đại tá BÙI XUÂN KHỞI

- Sinh năm: 1971

- Quê quán: Tân Thạnh, Giá Rai, Bạc Liêu.

- Điện thoại: 0913 990 737

- Chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh

image006