CÔNG AN BẠC LIÊU
Đa dạng hóa hình thức sinh hoạt chính trị trong lực lượng Công an Bạc Liêu
Cập nhật ngày: 25-03-2023
Trong những năm qua, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh luôn đặc biệt quan tâm, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Một trong những cách làm thiết thực, hiệu quả đó là việc tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi trong Đảng bộ và lực lượng Công an toàn tỉnh. Đây được xem là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng và là dịp để đánh giá chất lượng sinh hoạt của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cấp ủy cơ sở.

Đại tá Châu Quốc Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giải A cho thí sinh
thành tích xuất sắc nhất trong Hội thi của Cụm thi đua khối Cảnh sát
 
Sau thời gian chuẩn bị, chu đáo, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ và lực lượng Công an toàn tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2023. Tham gia hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023 có gần 200 thí sinh là đại diện cấp ủy các Đảng bộ, chi bộ cơ sở, Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Công an cấp huyện và Chi bộ Công an cấp xã; trải qua 04 phần thi gồm: thi tự luận, tự giới thiệu, thuyết trình và vấn đáp. Nội dung tập trung nghiên cứu, thảo luận về các văn bản có liên quan đến nghiệp vụ công tác Đảng như: Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; nghị quyết đại hội đảng các cấp trong Công an nhân dân; công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh… Xử lý một số tình huống liên quan đến thực tiễn công tác, đồng thời đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi ủy, chi bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.
 

Thí sinh tham gia phần thi vấn đáp tại Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi của Đảng ủy Công an Hòa Bình

 
Các thí sinh tham gia hội thi đã đánh giá về thực trạng, đề ra giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, hiệu quả hoạt động của chi ủy, chi bộ, cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của đơn vị, của cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ An ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới, nhất là đối với lực lượng Công an cấp xã.
 
Đại diện Ban Tổ chức Hội thi Cụm thi đua khối An ninh trao cờ lưu niệm cho các thí sinh
 
Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2023 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân (11/31948 - 11/3/2023) đã thực sự tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua trong toàn lực lượng Công an tỉnh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của từng cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cấp ủy viên cơ sở. Thông qua hội thi cũng là dịp để cấp ủy cấp trên đánh giá tình hình thực tế của các chi bộ, tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cấp ủy cơ sở; nhìn nhận về những khó khăn, hạn chế một cách khách quan, toàn diện nhất, đồng thời đề ra giải pháp để củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả của cấp ủy, chi bộ. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của quần chúng Nhân dân đối với lực lượng Công an tỉnh nhà.
 
Trải qua quá trình tranh tài sôi nổi, giờ đây, 13 thí sinh có thành tích xuất sắc nhất tại hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp cơ sở sẽ mang đến vòng chung khảo những phần thi xuất sắc nhất, góp phần mang đến thành công của Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023./.
 
Phương Thảo

Các tin khác
 • Untitled Document
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
 • Tin ảnh

 • 

 • 
  Đang online: 11
  Hôm nay: 278
  Trong tuần: 54684
  Trong tháng 44795
  Tất cả: 7928583