CÔNG AN BẠC LIÊU
THÔNG TIN TRUY NÃ
 • Untitled Document
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
 • Tin ảnh

 • 

 • 
  Đang online: 1
  Hôm nay: 20242
  Trong tuần: 78249
  Trong tháng 268796
  Tất cả: 13706709
I

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ

STT

ĐỐI TƯỢNG

THÔNG TIN

1

- Họ và tên: PHAN CÔNG LỊNH

- Sinh năm: 1983; Giới tính: Nam

- HKTT: Ấp Phấn Thạnh, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau;

- Họ tên Cha: Phạm Văn Sỉ

- Họ tên  Mẹ: Đào Thị Thể

- Truy nã về tội: Trộm cắp tài sản

-  số 08, ngày 14/3/2016

2

- Họ tên: TRỊNH KỶ
- Tội danh: Đánh bạc
- Sinh năm: 1953

- HKTT: Khóm 1, thị trấn Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau
- Họ tên bố: Trinh Dưa

- Họ tên mẹ: Lâm Thị Ky
- Ngày ra quyết định: QĐ số 05, ngày 18/7/2011

3

- Họ tên: TRẦN VĂN DUY
-
Tội danh: Trộm cắp tài sản
- Sinh năm: 1988

- HKTT: Ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.
- Họ tên bố: Trần Văn Ẩn

- Họ tên mẹ: Trương Thị Năm
- Ngày ra quyết định: QĐ số 37, ngày 26/10/2011

4

Description: scan0001

- Họ tên: NGUYỄN THỊ DIỆU

- Tội danh: Trộm cấp tài sản

- Sinh năm: 1972

- HKTT: Ấp Quê Hải A, xã Vĩnh Thạnh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

- Họ tên cha: Nguyễn Văn Ngọc

- Họ tên mẹ: Võ Thị Bê

- Ngày ra quyết định: QĐ số 07, ngày 20/7/2007

5

Description: scan0002

- Họ tên: CHÂU HOÀNG TRẮNG

- Tội danh: Trộm cắp tài sản

- Sinh năm: 1966

- Nơi tạm trú: Ấp 3, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

- Họ tên cha: Châu Văn Âu

- Họ tên mẹ: Trịnh Thị Biển

- Ngày ra quyết định: QĐ số 01, ngày 08/12/2014

6

Description: scan0001

- Họ tên: ĐÀO THỊ LINH

- Tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

- HKTT: Ấp Rau Dừa B, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

- Họ tên cha: Đào Văn Út

- Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Kế

- Ngày ra quyết định: QĐ số 01, ngày 24/2/2015

7

 

Description: scan0002

- Họ tên: LƯU MINH THẮNG

- Tội danh: Trộm cắp tài sản

- HKTT: 65, Trương Phùng Xuân, Khóm 5, phường 8, Tp Cà Mau

- Họ tên cha: Lưu Minh Quân

- Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Thanh

- Ngày ra quyết định: QĐ số 39, ngày 26/09/2014

8

Description: scan0001

- Họ tên: CAO VĂN Ỵ

- Sinh năm: 1955

- Tội danh: Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

- HKTT: Ấp 6, xã An Xuyên, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau

- Họ tên cha: Cao Văn Hên

- Họ tên mẹ: Nguyễn Thị tạo

- Ngày ra quyết định: QĐ số 43, tháng 10/2014

9

Description: scan0003

 

- Họ tên: TRƯƠNG VĂN ĐA

- Năm sinh: 1981

- Tội danh: Trộm cắp tài sản

- HKTT: Ấp Bào thùng, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau

- Họ tên cha: Trương Văn Khoa

- Họ tên mẹ: Lê Thị Tho

- Ngày ra quyết định: QĐ số 23, ngày 20/06/2013

10

Description: scan0004

- Họ tên: NGUYỄN VĂN KẾT

- Năm sinh: 1986

- Tội danh: Lạm dụng tính nhiệm chiếm đoạt tài sản

- HKTT: ấp Chà Là, xã Trần Phán, Đẫm Dơi, tỉnh Cà Mau

- Họ tên cha: Nguyễn Thanh Hoàng

- Họ tên mẹ: Trần Thị Mười

- Ngày ra quyết định: QĐ số 24, ngày 22/12/2008

11

 

Description: scan0005

- Họ tên: LÂM HỒNG LỢI

- Năm sinh: 1977

- Tội danh: Tàng trữ trái phép chất ma túy

- HKTT: số 311B, đường Bãi Sậy, phường 4, Quận 6, TP HCM

- Họ tên cha: Lâm Đệ

- Họ tên mẹ: Trần Thị Bố

- Ngày ra quyết định: QĐ số 03, ngày 07/3/2016

12

Description: scan0006

- Họ tên: VƯU TRẦN DUY

- Năm sinh: 1990

- Tội danh: Trộm tài sản

- HKTT: số 11/5 Lưu Tấn Tài, Khóm 1, Phường 5, Tp Cà Mau, Cà Mau

- Họ tên cha: Vưu Văn Húa

- Họ tên mẹ: Lê Kim Phụng

- Ngày ra quyết định: QĐ số 28, ngày 08/8/2014

13

 

Description: scan0007

- Họ tên: LÊ TẤN ĐẠT

- Năm sinh: 1982

- Tội danh: Trộm cắp tài sản

- HKTT: 495, khóm 5, phường 6, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau

- Họ tên cha: Lê Minh Kháng

- Họ tên mẹ: Nguyễn Ngọc Thu

- Ngày ra quyết định: QĐ số 38, ngày 29/6/2006

14

Description: scan0008

 

- Họ tên: NGUYỄN VĂN HẢI

- Năm sinh:1987

- Tội danh: Trộm cắp tài sản

- HKTT: ấp 11, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

- Họ tên cha: Nguyễn Văn Hoàng

- Họ tên mẹ: Ngô Thị Luyến

- Ngày ra quyết định: QĐ số 01, ngày 01/02/2012

15

Description: scan0009

- Họ tên: LÊ VĂN BÉ

- Năm sinh: 1985

- Tội danh: Trốn khỏi nơi giam giữ

- HKTT: ấp Tân Lệ B, xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

- Họ tên cha: Lê Văn A

- Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Thái

- Ngày ra quyết định: QĐ số 85, ngày 01/6/2010

16

 

Description: scan0010

- Họ tên: NGUYỄN VĂN MINH

- Năm sinh: 1959

- Tội danh: Cố ý gây thương tích

- HKTT: ấp Nhà Dài, xã Quách Phẩm Bắc, Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

- Họ tên cha: Nguyễn Văn Hưởng

- Họ tên mẹ: Trần Thị Dị

- Ngày ra quyết định: QĐ số 03, ngày 02/02/2015

17

Description: scan0011

 

- Họ tên: NGUYỄN THỊ CHỌN

- Năm sinh: 1991

- Tội danh: Trộm cắp tài sản

- HKTT: Khóm 4, Phường 4, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau

- Họ tên cha: Lê Văn Trọng

- Họ tên mẹ: Trần Thị Lệ

- Ngày ra quyết định: QĐ số 13, ngày 8/9/2014

18

Description: scan0012

 

- Họ tên: NGUYỄN TRỌNG ANH

- Năm sinh: 1988

- Tội danh: Bắt giữ người trái pháp luật

- HKTT: ấp Chống Mỹ, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau

- Họ tên cha: Nguyễn Văn Nhung

- Họ tên mẹ: Huỳnh Thị Út

- Ngày ra quyết định: QĐ số 15, ngày 13/11/2014

19

Description: scan0013

- Họ tên: VÕ THÚY OANH

- Năm sinh: 1983

- Tội danh: Đánh bạc

- HKTT: Khóm 8, phường 6, Tp Cà Mau

- Họ tên cha: Võ Văn Long

- Họ tên mẹ: Thái Thị Nhãn

- Ngày ra quyết định: QĐ số 05, ngày 29/01/2016

20

Description: scan0014

- Họ tên: NGUYỄN VIỆT KHÁI

- Năm sinh: 1992

- Tội danh: Hủy hoại tài sản

- HKTT: ấp 1, xã Tắc Vân, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau

- Họ tên cha: Nguyễn Thành Long

- Họ tên mẹ: Trần Thị Tuyết Đào

- Ngày ra quyết định: QĐ số 02, ngày 27/7/2015

21

Description: scan0015

 

- Họ tên:  BÙI VĂN TRUNG

- Năm sinh: 1984

- Tội danh: Tộm cắp

- HKTT: ấp Bào Kè, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

- Họ tên cha: Bùi Ngọc Tốt

- Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Hen

- Ngày ra quyết định: QĐ số 03, ngày 12/8/2015

22

Description: scan0017

 

- Họ tên: NGUYỄN CÔNG TRƯỜNG

- Năm sinh: 1991

- Tội danh: Trộm cắp tài sản

- HKTT: Khóm 8, phường 5, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Họ tên cha: Nguyễn Văn Trí

- Họ tên mẹ: Không rỏ

- Ngày ra quyết định: QĐ số 06, ngày 03/9/2013

23

Description: scan0018

- Họ tên: HUỲNH THANH QUỚI

- Năm sinh: 1952

- Tội danh: Cùng đồng bọn đánh, đâm làm Trần Văn Thẵm tử vong ngày 30/9/2013

- HKTT: Khóm 3, phường 5, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- Họ tên cha: Huỳnh Văn Thól

- Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Xuân

- Ngày ra quyết định: QĐ số 01, ngày 16/12/2013

24

Description: scan0019

- Họ tên: DƯƠNG VĂN HẠO

- Năm sinh: 1997

- Tội danh: Trộm cắp tài sản

- HKTT: ấp Bình Minh II, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

- Họ tên cha: Dương Văn Tới

- Họ tên mẹ: Dương Ngọc Hoa

- Ngày ra quyết định: QĐ số 10, ngày 01/7/2015

25

Description: scan0020

- Họ tên: DƯƠNG TRỌNG NGHIÊM

- Năm sinh: 1985

- Tội danh: Cùng đồng bọn trộm cắp tài sản

- HKTT: ấp Dân Quân, Việt Thắng – Phú Tân, Cà Mau

- Họ tên cha: Dương Hồng Liêm

- Họ tên mẹ: Lê Mỹ Luận

- Ngày ra quyết định: QĐ số 03, ngày 06/12/2012

26

Description: scan0021

 

- Họ tên: LÊ ĐỨC ANH

- Năm sinh: 1994

- Tội danh: Cố ý gây thương tích

- HKTT: Khóm 3, phường 4, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau

- Họ tên cha: Lê Cường Tráng

- Họ tên mẹ:

- Ngày ra quyết định: QĐ số 17, ngày 30/4/2011

27

Description: scan0022

 

- Họ tên: TRẦN VĂN CÔNG

- Năm sinh: 1975

- Tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

- HKTT: ấp Cái Đôi Nhỏ, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau

- Họ tên cha: Trần Văn Kỉnh

- Họ tên mẹ: Lữ Thị Vũ

- Ngày ra quyết định: QĐ số , ngày 28/4/2008

28

 

Description: scan0023

- Họ tên: KUA VIỆT HẢI

- Năm sinh: 1962

- Tội danh: Sau khi gây án

- HKTT: 103 đường Trang Tử, phường 14, Quận 5, TPHCM

- Họ tên cha:

- Họ tên mẹ:

- Ngày ra quyết định: QĐ số 216, ngày 23/11/1991

29

Description: scan0024

- Họ tên: NGUYỄN THỊ CHỌN

- Năm sinh: 1991

- Tội danh: Trộm cắp tài sản

- HKTT: Khóm 4, phường 4, Tp Cà mau, tỉnh Cà Mau

- Họ tên cha: Nguyễn Văn Trọng

- Họ tên mẹ: Trần Thị Lệ

- Ngày ra quyết định: QĐ số 13, ngày 8/9/2014

30

 

Description: scan0025

- Họ tên: NGUYỄN NGỌC TUYỀN

- Năm sinh: 1964

- Tội danh: Đầu cơ – chống người thi hành công vụ - sử dụng vũ khí trái phép

- HKTT: 108, phường 4, Tp Cà Mau

- Họ tên cha: Nguyễn Văn Hương

- Họ tên mẹ: Tô Thị Niêm

- Ngày ra quyết định: QĐ số 35, ngày 18/11/1998

31

 

Description: scan0026

- Họ tên: VŨ ĐỨC KÍNH

- Năm sinh: 1961

- Tội danh: Giết cướp

- HKTT: 34/4 ấp Cầu Cống, An Khánh, Phú Nhuận, TP HCM

- Họ tên cha:

- Họ tên mẹ:

- Ngày ra quyết định: QĐ số 166, ngày 20/03/1990