CÔNG AN BẠC LIÊU
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
 • Untitled Document
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
 • Tin ảnh

 • 

 • 
  Đang online: 1
  Hôm nay: 20715
  Trong tuần: 78722
  Trong tháng 269269
  Tất cả: 13707182

STT

Đơn vị sử dụng

Số cơ quan

Số di động

Số nhà riêng

I

 CÔNG AN XÃ, PHƯỜNG - THÀNH PHỐ BẠC LIÊU (02913)

 

Công an Phường 1

3.932118

 

 

 

Công an Phường 2

3.822266

 

 

 

Công an Phường 3

3.822771

 

 

 

Công an Phường 5

3.822306

 

 

 

Công an Phường 7

3.821157

 

 

 

Công an Phường 8

3.823110

 

 

 

Công an Phường Nhà mát

3.835554

 

 

 

Công an xã Vĩnh Trạch Ðông

3.837993

 

 

 

Công an xã Vĩnh Trạch

3.821094

 

 

 

Công an xã Hiệp Thành

3.836021

 

 

II

 CÔNG AN XÃ, THỊ TRẤN - HUYỆN VĨNH LỢI (02913)

 

Công an xã Châu Hưng A

3.720023

 

 

 

Công an xã Hưng Hội

3.834228

 

 

 

Công an xã Long Thạnh

3.891311

 

 

 

Công an TT Châu Hưng

3.830661

 

 

 

Công an xã Hưng Thành

3.894833

 

 

 

Công an xã Châu Thới

3.896113

 

 

 

Công an xã Vĩnh Hưng A

3.890723

 

 

 

Công an xã Vĩnh Hưng

3.890613

 

 

III

 CÔNG AN XÃ, THỊ TRẤN - HUYỆN HÒA BÌNH (02913)

 

Công an xã Vĩnh Thịnh

3.892407

 

 

 

Công an xã Vĩnh Mỹ A

3.218152

 

 

 

Công an xã Vĩnh Bình

3.893811

 

 

 

Công an xã Vĩnh Mỹ B

3.880094

 

 

 

Công an xã Minh Diệu

3.889085

 

 

 

Công an xã TT Hòa Bình

3.880438

 

 

 

Công an xã Vĩnh Hậu A

3.897023

 

 

 

Công an xã Vĩnh Hậu

3.899007

 

 

IV

 CÔNG AN XÃ, THỊ TRẤN - HUYỆN PHƯỚC LONG (02913)

 

Công an xã Vĩnh Thanh

3.869222

 

 

 

Công an xã Phước Long

3.866634

 

 

 

Công an TT Phước Long

3.864499

 

 

 

Công an xã Hưng Phú

3.870120

 

 

 

Công an xã Phong Thạnh Tây B

3.867134

 

 

 

Công an xã Phong Thạnh Tây A

3.866134

 

 

 

Công an xã Vĩnh Phú Tây

3.864449

 

 

 

Công an xã Vĩnh Phú Ðông

3.864782

 

 

V

 CÔNG AN XÃ, THỊ TRẤN - HUYỆN HỒNG DÂN (02913)

 

Công an xã Vĩnh Lộc

3.868009

 

 

 

Công an xã Vĩnh Lộc A

3.875819

 

 

 

Công an xã Lộc Ninh

3.569005

 

 

 

Công an xã Ninh Thạnh Lợi

3.550313

 

 

 

Công an xã Ninh Thạnh Lợi A

3.551506

 

 

 

Công an xã Ninh Hòa

3.865905

 

 

 

Công an xã Ninh Quới A

3.865772

 

 

 

Công an TT Ngan Dừa

3.876959

 

 

 

Công an xã Ninh Quới

3.871003

 

 

VI

CÔNG AN XÃ, PHƯỜNG - THỊ XàGIÁ RAI (02913)

 

Công an Phường 1

3.850201

 

 

 

Công an Phường Hộ Phòng

3.850277

 

 

 

Công an Phường Láng Tròn

3.852731

 

 

 

Công an xã Phong Thạnh Ðông

3.629003

 

 

 

Công an xã Phong Thạnh Tây

3.867313

 

 

 

Công an xã Tân Thạnh

3.853030

 

 

 

Công an xã Tân Phong

3.853455

 

 

 

Công an xã Phong Thạnh A

3.606212

 

 

 

Công an xã Phong Tân

3.841113

 

 

 

Công an xã Phong Thạnh

3.856225

 

 

VII

CÔNG AN XÃ, THỊ TRẤN - HUYỆN ÐÔNG HẢI (02913)

 

Công an xã Ðiền Hải

3.840702

 

 

 

Công an xã Long Ðiền Tây

3.509431

 

 

 

Công an xã Ðịnh Thành A

3.857094

 

 

 

Công an xã An Trạch

3.853580

 

 

 

Công an xã Long Ðiền Ðông

3.840605

 

 

 

Công an xã Ðịnh Thành

3.857005

 

 

 

Công an xã Long Ðiền

3.657713

 

 

 

Công an xã Long Ðiền Ðông A

3.858005

 

 

 

Công an TT Gành Hào

3.845115

 

 

 

Công an xã An Phúc

3.842020

 

 

 

Công an xã An Trạch A

3.509174