CÔNG AN BẠC LIÊU
TÌNH HÌNH, SỐ LIỆU VỀ CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG, CHÁY, NỔ TRONG THÁNG 3 NĂM 2024
Cập nhật ngày: 29-03-2024
1. Tình hình xuất, nhập cảnh

Trong tháng 3/2024, có 740 người nước ngoài đến địa phương; 447 lượt người Việt Nam ra nước ngoài. So với tháng 02/2024 giảm 391 lượt người nước ngoài đến địa phương (740/1.131) = -34,6%; giảm 04 lượt người Việt Nam ra nước ngoài (447/451) = -0,9%.

2. Tội phạm về trật tự xã hội: Toàn tỉnh xảy ra 39 vụ, liên quan 39 đối tượng. Cơ quan điều tra các cấp, điều tra khám phá 33/39 vụ tội phạm xâm phạm TTATXH (đạt 84,6%); bắt, khởi tố 38 bị can (có 12 bị can của kỳ trước). So với tháng 02/2024 tăng 16 vụ (39/23) = 69,6%, tăng 19 đối tượng (39/20) = 95%.

3. Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế: Toàn tỉnh xảy ra 09 vụ. So với tháng 02/2024 giảm 25 vụ (09/34) = -73,5%.

4. Tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường: Toàn tỉnh xảy ra 17 vụ. So với tháng 02/2024 giảm 12 vụ (17/29) = -41,4%.

5. Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy: Toàn tỉnh xảy ra 08 vụ. Khởi tố 14 vụ, 21 bị can phạm tội về ma túy (08 vụ, 14 bị can của kỳ trước). So với tháng 02/2024 giảm 08 vụ (08/16) = -50%.

6. Công tác truy nã

Toàn tỉnh bắt, vận động, thanh loại 04 đối tượng có quyết định truy nã. So với tháng 02/2024 bắt, vận động, thanh loại nhiều hơn 01 đối tượng (04/03) = 33,3%. Bắt, vận động đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm nhiều hơn 01 đối tượng (03/02) = 33,3%.

7. Trật tự an toàn giao thông

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 06 vụ, làm chết 05 người, bị thương 03 người, thiệt hại tài sản khoảng 13.500.000 đồng. So với tháng 02/2024 giảm 12 vụ (06/18) = -66,7%, tương đương số người chết (05/05) = 0%, giảm 20 người bị thương (03/23) = -86,96%.

- Lập biên bản 3.446 trường hợp vi phạm, phạt cảnh cáo 48 trường hợp, phạt tiền 2.924 trường hợp, chuyển Kho bạc Nhà nước 4.397.250.000 đồng; tạm giữ 631 phương tiện các loại; tước 416 giấy phép lái xe.

8. Tình hình cháy, nổ: Xảy ra 01 vụ cháy, thiệt hại tài sản khoảng 55.000.000 đồng. So với tháng 02/2024 tăng 01 vụ (01/00).

BAN BIÊN TẬP

Các tin khác
 • Untitled Document
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
 • Tin ảnh

 • 

 • 
  Đang online: 1
  Hôm nay: 22794
  Trong tuần: 80802
  Trong tháng 271349
  Tất cả: 13709262