CÔNG AN BẠC LIÊU
TÌNH HÌNH, SỐ LIỆU VỀ CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG, CHÁY, NỔ TRONG THÁNG 12 NĂM 2023
Cập nhật ngày: 26-12-2023
1. Tình hình xuất, nhập cảnh

Trong tháng 12/2023, có 877 người nước ngoài đến địa phương; 616 lượt người Việt Nam ra nước ngoài. So với tháng 11/2023 tăng 314 lượt người nước ngoài đến địa phương (877/563) = 55,8%; giảm 38 lượt người Việt Nam ra nước ngoài (616/654) = -5,8%.

2. Tội phạm về trật tự xã hội: Toàn tỉnh xảy ra 51 vụ, liên quan 73 đối tượng. Cơ quan điều tra các cấp, điều tra khám phá 47/51 vụ tội phạm xâm phạm TTATXH (đạt 92,2%); bắt, khởi tố 54 bị can (có 12 bị can của kỳ trước). So với tháng 11/2023 giảm 13 vụ (51/64) = -20,3%, tăng 02 đối tượng (73/71) = 2,8%.

3. Tội phạm sử dụng công nghệ cao: Xảy ra 01 vụ. So với tháng 11/2023 tăng 01 vụ (01/00) = 100%.

4. Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế: Toàn tỉnh xảy ra 02 vụ. So với tháng 11/2023 giảm 02 vụ (02/04) = -50%.

5. Tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường: Toàn tỉnh xảy ra 13 vụ. So với tháng 11/2023 giảm 01 vụ (13/14) = -7,1%.

6. Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy: Toàn tỉnh xảy ra 02 vụ. Khởi tố 05 vụ, 05 bị can phạm tội về ma túy (03 vụ, 04 bị can của kỳ trước). So với tháng 11/2023 giảm 09 vụ (02/11) = -81,8%.

7. Công tác truy nã

Toàn tỉnh bắt, vận động, thanh loại 02 đối tượng có quyết định truy nã. So với tháng 11/2023 bắt, vận động, thanh ít hơn 01 đối tượng (02/03) = -33,3%. Bắt, vận động đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm nhiều hơn 01 đối tượng (01/00) = 100%.

8. Trật tự an toàn giao thông

- Toàn tỉnh xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 01 người, bị thương 02 người, thiệt hại tài sản khoảng 50.300.000 đồng. So với tháng 11/2023 giảm 03 vụ (02/05) = -60%, số người chết giảm 05 người (01/06) = -50%, số người bị thương tăng 02 người (02/00) = 100%.

- Lập biên bản 1.641 trường hợp vi phạm, phạt cảnh cáo 23 trường hợp, phạt tiền 1.708 trường hợp, chuyển Kho bạc Nhà nước 3.497.336.000 đồng; tạm giữ 615 phương tiện các loại; tước 393 giấy phép lái xe.

9. Tình hình cháy, nổ: Không xảy ra.
 
BAN BIÊN TẬP
Các tin khác
 • Untitled Document
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
 • Tin ảnh

 • 

 • 
  Đang online: 1
  Hôm nay: 4305
  Trong tuần: 20155
  Trong tháng 284089
  Tất cả: 10975678