CÔNG AN BẠC LIÊU
Cụm thi đua Khối Xây dựng lực lượng, hậu cần sơ kết phòng trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”
Cập nhật ngày: 6-07-2024
Chiều ngày 05/7, Cụm thi đua Khối Xây dựng lực lượng, hậu cần, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2024.
Tham dự hội nghị có đại diện Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Công an tỉnh; đại điện lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua.
 

Các đại biểu tham dự hội nghị
         
Với phương châm hành động “Đoàn kết, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, xây dựng lực lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, trong 06 tháng đầu năm 2024, các đơn vị trong Cụm thi đua đã triển khai thực hiện tốt các nội dung đăng ký phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024. Nội dung thực hiện phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ công tác Công an  năm 2024 do Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đề ra, qua đó xác định 03 giải pháp trọng tâm “đột phá” năm 2024 là: Tiếp tục thực hiện chủ trương tăng cường cán bộ và đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện cho Công an cấp huyện, thị xã, cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ xây dựng nền tảng số, dữ liệu số phục vụ tốt các mặt công tác Công an; nâng cao hiệu quả thực hiện quy trình, quy chế làm việc, phục vụ xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
         
Trong 6 tháng đầu năm 2024, các đơn vị trong Cụm thi đua khối xây dựng lực lượng, hậu cần đã triển khai thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; công tác chính trị tư tưởng, quản lý cán bộ, chiến sĩ; công tác tham mưu; công tác hậu cần… bảo đảm chăm lo cho đời sống cán bộ, chiến sĩ. Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; kịp thời giáo dục, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.... Qua đó, cán bộ, chiến sĩ luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và ngành Công an, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
         
Trong 6 tháng đầu năm 2024, Cụm thi đua Khối Xây dựng lực lượng, hậu cần, Công an tỉnh đã đạt được một số kết quả nổi bật: Tổ chức học tập nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, chuyên đề và sinh hoạt chính trị cho cán bộ, chiến sĩ nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương; tổ chức sinh hoạt chuyên đề nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tham mưu Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đề xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 46 văn bản; Tham mưu Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh ban hành 1506 văn bản, lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh; hoàn thành và phát sóng 18 kỳ chuyên mục “An ninh Bạc Liêu”; biên tập và đăng tải 397 tin, bài viết, phóng sự trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh; cộng tác với các báo, đài trong và ngoài tỉnh viết 357 tin, bài viết, phóng sự; vận động cán bộ, chiến sĩ hiến 595 đơn vị máu vào Ngân hàng máu Trung ương; khánh thành “Đường cờ Tổ quốc” có độ dài 9.000m tại xã Phước Long, huyện Phước Long và xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình với tổng số tiền 350 triệu đồng; vận động Công an các đơn vị số tiền 200 triệu đồng để thực hiện các công trình, phần việc ; Chương trình “Mẹ đỡ đầu, “Xuân yêu thương, mô hình “Vòng tay yêu thương” đã mang lại hiệu quả, ý nghĩa thiết thực với Nhân dân.
         
Tại hội nghị, các đơn vị đã tiến hành tham luận, tham gia đóng góp ý kiến về các hoạt động của Cụm thi đua trong 6 tháng đầu năm 2024. Đồng thời, trao đổi kinh nghiệm và đề ra nhiều cách làm hay, hiệu quả để quá trình thực hiện phong trào thi đua thời gian tới đạt kết quả tốt hơn, góp phần thực hiện thắng lợi các mặt công tác Công an trong tình hình mới./.

Văn Bào - Trọng Thức
Các tin khác
 • Untitled Document
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
 • Tin ảnh

 • 

 • 
  Đang online: 1
  Hôm nay: 22677
  Trong tuần: 80685
  Trong tháng 271232
  Tất cả: 13709145