CÔNG AN BẠC LIÊU
Thông báo về việc khẩn trương thực hiện đổi biển số (nền màu vàng) đối với các phương tiện kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Cập nhật ngày: 30-07-2021
về việc khẩn trương thực hiện đổi biển số (nền màu vàng) đối với các phương tiện kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ngày 16/6/2020, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 58/2020/TT- BCA quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đồng bộ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2021).

Theo đó, Thông tư quy định biển số xe hoạt động kinh doanh vận tải có nền màu vàng, chữ và số màu đen (điểm đ khoản 1 Điều 25); xe kinh doanh vận tải đăng ký mới sẽ bắt đầu áp dụng biển số nền màu vàng từ ngày 01/8/2021, các phương tiện đang hoạt động trước ngày Thông tư số 58/2020/TT-BCA có hiệu lực phải thực hiện đổi sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen trước ngày 31/12/2021 (khoản 2 Điều 26).

Để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh Bạc Liêu thông báo: Chủ phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh chủ động nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi biển số (nền màu vàng, chữ và số màu đen) theo đúng quy định.

- Khi đi mang theo các loại giấy tờ sau:

(1) Giấy khai đăng ký xe (Mẫu số 1- Thông tư 58/2020/TT-BCA);
(2) Giấy phép đăng ký kinh doanh vận tải và giấy tờ của chủ xe;
(3) Giấy tờ khác có liên quan;
(4) Danh sách cụ thể từng phương tiện (áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhiều phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải).

- Lệ phí: 100.000 đồng/01 phương tiện.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bạc Liêu (Địa chỉ: Đường Trần Phú, Phường 7, TP. Bạc Liêu).

- Thời gian tiếp nhận: Đến hết ngày 31/12/2021 (trong giờ hành chính).

* Một số lưu ý trong đăng ký cấp, đổi biển số:
1. Đối với xe ô tô hoạt động kinh doanh vận tải đã đăng ký biển số trước ngày 01/8/2020 phải thực hiện việc đăng ký cấp đổi biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen (giữ nguyên Giấy Chứng nhận đăng ký xe, chữ và số của biển số không phải chà số máy, số khung, không kiểm tra xe).

2. Đối với các phương tiện đã có biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen nhưng không hoạt động kinh doanh vận tải, thực hiện việc đăng ký đổi biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen (giữ nguyên Giấy Chứng nhận đăng ký xe, chữ và số của biển số; không phải chà số máy, số khung, không kiểm tra xe).

Mọi thông tin cần trao đổi, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh Bạc Liêu (qua Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, số điện thoại: 02913822762)./.
 
PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Các tin khác
 • Untitled Document
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
 • Tin ảnh

 • 

 • 
  Đang online: 1
  Hôm nay: 3569
  Trong tuần: 19415
  Trong tháng 283347
  Tất cả: 10974938