CÔNG AN BẠC LIÊU
TÌNH HÌNH, SỐ LIỆU VỀ CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG, CHÁY, NỔ TRONG THÁNG 8 NĂM 2023
Cập nhật ngày: 23-08-2023
1. Tình hình xuất, nhập cảnh

Trong tháng 8/2023, có 817 người nước ngoài đến địa phương; 1.066 lượt người Việt Nam ra nước ngoài. So với tháng 7/2023 tăng 246 lượt người nước ngoài đến địa phương (817/571); tăng 104 lượt người Việt Nam ra nước ngoài (1.066/962).

2. Tội phạm về trật tự xã hội: Toàn tỉnh xảy ra 43 vụ, liên quan 43 đối tượng. Cơ quan điều tra các cấp, điều tra khám phá 36/43 vụ tội phạm xâm phạm TTATXH (đạt 83,7%); bắt, khởi tố 53 bị can. So với tháng 7/2023 giảm 02 vụ (43/45) = -4,4%, tăng 02 đối tượng (43/41) = 4,9%.

3. Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế: Toàn tỉnh xảy ra 33 vụ. So với tháng 7/2023 tăng 23 vụ (33/10) = 230%.

4. Tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường: Toàn tỉnh xảy ra 17 vụ. So với tháng 7/2023 giảm 04 vụ (17/21) = -4,8%.

5. Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy: Toàn tỉnh xảy ra 09 vụ. Khởi tố 06 vụ, 08 bị can phạm tội về ma túy (02 vụ, 01 bị can của kỳ trước). So với tháng 7/2023 giảm 04 vụ (09/13) = -30,8%.

6. Công tác truy nã

Toàn tỉnh bắt, vận động, thanh loại 11 đối tượng có quyết định truy nã (có 03 đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm). So với tháng 7/2023 bắt, vận động, thanh loại nhiều hơn 06 đối tượng (11/05) = 120%. Bắt, vận động đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm nhiều hơn 02 đối tượng (03/01) = 200%.

7. Trật tự an toàn giao thông

- Toàn tỉnh xảy ra 06 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 02 người, bị thương 04 người, thiệt hại tài sản khoảng 13.700.000 đồng. So với tháng 7/2023 tăng 04 vụ (06/02), số người chết tương đương (02/02), bị thương tăng 04 người (04/00).

- Lập biên bản 1.641 trường hợp vi phạm, phạt cảnh cáo 07 trường hợp, phạt tiền 1.454 trường hợp, chuyển Kho bạc Nhà nước 3.185.270.000 đồng; tạm giữ 448 phương tiện các loại; tước 320 giấy phép lái xe.

8. Tình hình cháy, nổ: Không xảy ra.
 
BAN BIÊN TẬP
Các tin khác
 • Untitled Document
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
 • Tin ảnh

 • 

 • 
  Đang online: 14
  Hôm nay: 7432
  Trong tuần: 25486
  Trong tháng 194095
  Tất cả: 8955711