CÔNG AN BẠC LIÊU
TÌNH HÌNH, SỐ LIỆU VỀ CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG, CHÁY, NỔ TRONG THÁNG 7 NĂM 2023
Cập nhật ngày: 2-08-2023
1. Tình hình xuất, nhập cảnh

Trong tháng 7/2023, có 571 người nước ngoài đến địa phương; 962 lượt người Việt Nam ra nước ngoài. So với tháng 6/2023 tăng 97 lượt người nước ngoài đến địa phương (571/474); tăng 36 lượt người Việt Nam ra nước ngoài (962/926).

2. Tội phạm về trật tự xã hội: Toàn tỉnh xảy ra 45 vụ, liên quan 41 đối tượng. Cơ quan điều tra các cấp, điều tra khám phá 35/45 vụ tội phạm xâm phạm TTATXH (đạt 77,8%); bắt, khởi tố 61 bị can. So với tháng 6/2023 tăng 33 vụ (45/12), tăng 21 đối tượng (41/20).

3. Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế: Toàn tỉnh xảy ra 10 vụ. So với tháng 6/2023 giảm 12 vụ (10/22).

4. Tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường: Toàn tỉnh xảy ra 21 vụ. So với tháng 6/2023 tăng 11 vụ (21/10).

5. Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy: Toàn tỉnh xảy ra 13 vụ. Khởi tố 18 vụ, 33 bị can phạm tội về ma túy (11 vụ, 18 bị can của kỳ trước). So với tháng 6/2023 tăng 03 vụ (13/10).

6. Công tác truy nã

Toàn tỉnh bắt, vận động, thanh loại 05 đối tượng có quyết định truy nã (có 01 đối tượng đặc biệt nguy hiểm). So với tháng 6/2023 bắt, vận động, thanh loại ít hơn 04 đối tượng (05/09). Bắt, vận động đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm tương đương (01/01).

7. Trật tự an toàn giao thông

- Toàn tỉnh xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 02 người, thiệt hại tài sản khoảng 9.000.000 đồng. So với tháng 6/2023 tăng 01 vụ (02/01), số người chết tăng 02 người (02/00), bị thương giảm 02 người (00/02).

- Lập biên bản 1.887 trường hợp vi phạm, phạt cảnh cáo 15 trường hợp, phạt tiền 1.828 trường hợp, chuyển Kho bạc Nhà nước 4.180.856.000 đồng; tạm giữ 596 phương tiện các loại; tước 429 giấy phép lái xe.

8. Tình hình cháy, nổ: Không xảy ra.
 
BAN BIÊN TẬP
Các tin khác
 • Untitled Document
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
 • Tin ảnh

 • 

 • 
  Đang online: 1
  Hôm nay: 20397
  Trong tuần: 78404
  Trong tháng 268951
  Tất cả: 13706864