CÔNG AN BẠC LIÊU
TÌNH HÌNH, SỐ LIỆU VỀ CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG, CHÁY, NỔ TRONG THÁNG 6 NĂM 2023
Cập nhật ngày: 26-06-2023
1. Tình hình xuất, nhập cảnh

Trong tháng 6/2023, có 474 người nước ngoài đến địa phương; 926 lượt người Việt Nam ra nước ngoài. So với tháng 5/2023 giảm 202 lượt người nước ngoài đến địa phương (474/676); tăng 148 lượt người Việt Nam ra nước ngoài (926/778).

2. Tội phạm về trật tự xã hội: Toàn tỉnh xảy ra 12 vụ, liên quan 20 đối tượng. Cơ quan điều tra các cấp, điều tra khám phá 11/12 vụ tội phạm xâm phạm TTATXH (đạt 91,7%); bắt, khởi tố 47 bị can. So với tháng 5/2023 giảm 09 vụ (12/21) = -42,86%, giảm 08 đối tượng (20/28) = -28,57%.

3. Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế: Toàn tỉnh xảy ra 22 vụ. So với tháng 5/2023 giảm 01 vụ (22/23) = -4,35%.

4. Tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường: Toàn tỉnh xảy ra 10 vụ. So với tháng 5/2023 giảm 33 vụ (10/43) = -76,74%.

5. Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy: Toàn tỉnh xảy ra 10 vụ. Khởi tố 11 vụ, 28 bị can phạm tội về ma túy (06 vụ, 20 bị can của kỳ trước). So với tháng 5/2023 giảm 06 vụ (10/16) = -37,5%.

6. Công tác truy nã

Toàn tỉnh bắt, vận động, thanh loại 09 đối tượng có quyết định truy nã (có 01 đối tượng nguy hiểm). So với tháng 5/2023 bắt, vận động, thanh loại ít hơn 01 đối tượng (09/10). Bắt, vận động đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm ít hơn 03 đối tượng (01/04) = -75%.

7. Trật tự an toàn giao thông

- Toàn tỉnh xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm bị thương 02 người, thiệt hại tài sản khoảng 3.000.000 đồng. So với tháng 5/2023 giảm 02 vụ (01/03), số người chết giảm 03 người (00/03), bị thương tăng 01 người (02/01).

- Lập biên bản 2.943 trường hợp vi phạm, phạt cảnh cáo 32 trường hợp, phạt tiền 2.845 trường hợp, chuyển Kho bạc Nhà nước 7.011.237.000 đồng; tạm giữ 915 phương tiện các loại; tước 678 giấy phép lái xe.

8. Tình hình cháy, nổ: Không xảy ra.

 
BAN BIÊN TẬP
Các tin khác
 • Untitled Document
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
 • Tin ảnh

 • 

 • 
  Đang online: 1
  Hôm nay: 21324
  Trong tuần: 79331
  Trong tháng 269878
  Tất cả: 13707791