CÔNG AN BẠC LIÊU
TÌNH HÌNH, SỐ LIỆU VỀ CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG, CHÁY, NỔ TRONG THÁNG 5 NĂM 2023
Cập nhật ngày: 25-05-2023
1. Tình hình xuất, nhập cảnh

Trong tháng 5/2023, có 676 người nước ngoài đến địa phương; 778 lượt người Việt Nam ra nước ngoài. So với tháng 4/2023 tăng 123 lượt người nước ngoài đến địa phương (676/553); giảm 313 lượt người Việt Nam ra nước ngoài (778/1.091).

2. Tội phạm về trật tự xã hội: Toàn tỉnh xảy ra 21 vụ, liên quan 28 đối tượng. Cơ quan điều tra các cấp, điều tra khám phá 19/21 vụ tội phạm xâm phạm TTATXH (đạt 90,5%); bắt, khởi tố 31 bị can. So với tháng 4/2023 giảm 27 vụ (21/48) = -56,25%, giảm 31 đối tượng (28/59) = -52,54%.

3. Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế: Toàn tỉnh xảy ra 23 vụ. Khởi tố 04 vụ, 01 bị can. So với tháng 4/2023 tăng 04 vụ (23/19) = 21,05%.

4. Tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường: Toàn tỉnh xảy ra 43 vụ. So với tháng 4/2023 tăng 05 vụ (43/38) = 13,16%.

5. Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy: Toàn tỉnh xảy ra 16 vụ. Khởi tố 06 vụ, 06 bị can phạm tội về ma túy. So với tháng 4/2023 tăng 01 vụ (16/15) = 6,7%.

6. Công tác truy nã

Toàn tỉnh bắt, vận động, thanh loại 10 đối tượng có quyết định truy nã (có 04 đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm). So với tháng 4/2023 bắt, vận động, thanh loại tương đương (10/10). Bắt, vận động đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm nhiều hơn 01 đối tượng (04/03) = 33,3%.

7. Trật tự an toàn giao thông

- Toàn tỉnh xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 03 người, bị thương 01 người, thiệt hại tài sản khoảng 23.000.000 đồng. So với tháng 4/2023 tăng 02 vụ (03/01), số người chết tăng 03 người (03/00), bị thương tương đương (01/01).

- Lập biên bản 2.559 trường hợp vi phạm, phạt cảnh cáo 45 trường hợp, phạt tiền 2.450 trường hợp, chuyển Kho bạc Nhà nước 6.728.062.000 đồng; tạm giữ 809 phương tiện các loại; tước 639 giấy phép lái xe.

8. Tình hình cháy, nổ: Không xảy ra.
 
 
BAN BIÊN TẬP
Các tin khác
 • Untitled Document
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
 • Tin ảnh

 • 

 • 
  Đang online: 39
  Hôm nay: 7405
  Trong tuần: 25459
  Trong tháng 194069
  Tất cả: 8955685