CÔNG AN BẠC LIÊU
Ra mắt mô hình Tổ tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong học đường
Cập nhật ngày: 15-09-2023
Sáng ngày 15/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Tổ tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong học đường trên địa bàn thành phố Bạc Liêu”. Tham dự buổi lễ ra mắt có đại diện Phòng Giáo dục thành phố Bạc Liêu; lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh; Ban Chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh.

Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt mô hình

Mô hình “Tổ tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong học đường trên địa bàn thành phố Bạc Liêu” gồm 10 thành viên, là cán bộ, chiến sĩ thuộc đơn vị Cảnh sát hình sự Công an tỉnh. Việc thành lập mô hình nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với các trường học trên địa bàn thành phố Bạc Liêu. Qua đó, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho giáo viên, học sinh, sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trong học đường. Bên cạnh đó, các thành viên trong Tổ còn có trách nhiệm hướng dẫn các em học sinh, sinh viên biện pháp để nhận biết cũng như tự phòng, tự quản, tự bảo vệ bản thân, gia đình. Góp phần xây dựng môi trường học tập lành mạnh, an ninh, an toàn để giáo viên, các em học sinh, sinh viên an tâm giảng dạy, học tập.
 

Các thành viên Tổ tuyên truyền ra mắt

Thông qua việc thành lập mô hình cũng nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm, chuyên môn nghiệp vụ của từng thành viên trong Tổ nói riêng và của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát hình sự nói chung. Qua đó, góp phần phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương./.
 
Phương Thảo      
Các tin khác
 • Untitled Document
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
 • Tin ảnh

 • 

 • 
  Đang online: 38
  Hôm nay: 7496
  Trong tuần: 25550
  Trong tháng 194159
  Tất cả: 8955775