CÔNG AN BẠC LIÊU
Vĩnh Lợi tổ chức Hội nghị sơ kết Đề án số 06/CP
Cập nhật ngày: 12-09-2023
Chiều ngày 11/9, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi tổ chức hội nghị sơ kết tình hình, kết quả thực hiện Đề án số 06/CP trong 6 tháng đầu năm 2023. Dự hội nghị có lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện; đại diện một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh. Tham dự hội nghị còn có các phòng, ban cấp huyện, thành viên Tổ Đề án 06/CP và Công an huyện Vĩnh Lợi.

C
ác đại biểu dự hội nghị

Thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Lợi đã chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện triển khai, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ của Đề án 06/CP và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật, lực lượng Công an huyện đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai 11 dịch vụ công thuộc thẩm quyền của Bộ Công an, qua đó, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho 6.218 trường hợp. Đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo quy định, phục vụ việc duy trì, chia sẻ và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, thu nhận 51.334 tài khoản định danh điện tử, trong đó, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 cho gần 39.000 trường hợp, đạt và vượt chỉ tiêu do Công an tỉnh giao.

Bên cạnh đó, triển khai việc khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân bằng Căn cước công dân gắn chíp điện tử hoặc qua ứng dụng VNeID tại 8/8 cơ sở y tế trên địa bàn huyện, góp phần tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình khám, điều trị bệnh, giảm bớt các thủ tục hành chính. Việc hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư cũng được thực hiện thường xuyên, liên tục. Lực lượng Công an cấp huyện thường xuyên chủ động phối hợp với các phòng, ban, tổ chức đoàn thể tiến hành làm sạch dữ liệu dân cư, đảm bảo thông tin dân cư luôn đúng, đủ, sạch, sống”.
 

Đ
ồng chí Trần Minh Hải, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi trao Giấy khen
cho các tập thể có thành tích trong thực hiện Đề án 06/CP

Với những kết quả đạt được, tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi đã trao Giấy khen cho 03 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án 06/CP.
 

Đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và
Công an huyện ký cam kết thực hiện Đề án 06/CP

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành ký cam kết về việc triển khai, thực hiện kế hoạch phối hợp trong triển khai, thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn huyện. Trong đó, tập trung thực hiện 18 mô hình, chia thành 04 nhóm mô hình cụ thể gồm: nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến (04 mô hình); nhóm tiện ích phát triển kinh tế - xã hội (07 mô hình); nhóm tiện ích phục vụ công dân số (04 mô hình); và nhóm số hóa, tạo lập dữ liệu dùng chung trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ cải cách thủ tục hành chính (03 mô hình). Qua đó, nhằm phát huy vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề an 06/CP trên địa bàn huyện./.
 
Phương Thảo

Các tin khác
 • Untitled Document
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
  ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ
 • Tin ảnh

 • 

 • 
  Đang online: 1
  Hôm nay: 7813
  Trong tuần: 7850
  Trong tháng 43943
  Tất cả: 9745005