CÔNG AN BẠC LIÊU
TIN BÁO, TỐ GIÁC TỘI PHẠM

    Tin báo, tố giác tội phạm Khi thông báo hoặc tố giác tội phạm, đề nghị bạn cung cấp các thông tin về thời gian (ngày, giờ), địa điểm, nội dung tin báo, tố giác; mô tả chi tiết đối tượng (nếu có thể); thông tin về những người chứng kiến (nếu có thể). Những nội dung thông tin không phù hợp sẽ tự động bị hủy bỏ.

    Các thông tin này sẽ được giữ bí mật và đảm bảo chỉ sử dụng vào mục đích phòng chống tội phạm của lực lượng cảnh sát.
Cảm ơn sự hợp tác của bạn!
Nhập các thông tin dưới đây (hoặc gửi vào hộp thư baclieu@canhsat.vn)
 
Họ và tên *  
Địa chỉ Email  
Số điện thoại  
Địa chỉ  
Nội dung *
Nhập captcha *