CÔNG AN B?C LIU
Tăng trưởng kinh tế TP Hồ Chí Minh năm 2019 ước đạt 8,32%
Cập nhật ngày: 1-12-2019
Trong hai ngày 29 và 30-11, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức Hội nghị lần thứ 34. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chủ trì.

Hội nghị thảo luận các nội dung: Báo cáo tổng kết việc thực hiện Kết luận số 409-KL/TU ngày 27-12-2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2019, đánh giá triển vọng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 10 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020; Báo cáo kết quả hai năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 24-10-2017 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP Hồ Chí Minh đến năm 2020 (giai đoạn 2018 - 2020); Báo cáo sơ kết hai năm thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24-11-2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh...

Năm 2019, tăng trưởng kinh tế thành phố ước tính đạt 8,32%, cao hơn năm ngoái. Đây là tiền đề quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ toàn nhiệm kỳ 2015- 2020. Tỷ lệ phát triển kinh tế của thành phố so với cả nước là 23,97% và tiếp tục tăng lên. Cùng với đó, năng suất lao động của thành phố tiếp tục duy trì gần gấp ba lần cả nước. Thu ngân sách năm nay ước đạt 412.000 tỷ đồng, vượt 3,3% kế hoạch.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, thành phố kết thúc năm thứ 4 chuẩn bị năm thứ 5 của nhiệm kỳ. Trong 13 chỉ tiêu đề ra, chỉ tiêu nào chưa đạt cần tập trung khắc phục, cái nào làm đúng thì tiếp tục thực hiện. Thành phố là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, nhưng chỉ số cải cách hành chính và cạnh tranh kinh tế thì không phải đứng đầu cả nước, sắp tới thành phố phải làm quyết liệt hơn. Về chủ đề năm 2020, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, thành phố cần xem xét chọn chủ đề để gắn với nhiệm kỳ tới, trong đó nhấn mạnh yếu tố văn hóa. Nền tảng văn hóa của thành phố và đất nước cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa, khơi dậy cho đúng và tiếp tục xây dựng để trở thành điểm nhấn của Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ tới. Riêng trong năm 2020, thành phố sẽ xem xét, xây dựng bốn nhóm chương trình phát triển của thành phố, gồm: Đổi mới mạnh mẽ quản lý thành phố; đột phá phát triển hạ tầng thành phố; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, các sản phẩm chủ lực của thành phố; phát triển nguồn nhân lực và phát huy văn hóa của thành phố.

Nguồn nhandan.com.vn

Các tin khác
  • Tin ảnh


  • 3183045