CÔNG AN B?C LIU
Thông báo về việc thay đổi địa chỉ truy cập Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Bạc Liêu
Cập nhật ngày: 6-12-2019
Để đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử trong thời gian tới, tạo sự liên kết thống nhất giữa các trang Web của ngành Công an; đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử Công an tỉnh nhằm kịp thời đăng tải thông tin chính thức đến nhân dân, bạn đọc về các vụ, việc liên quan đến an ninh, trật tự, góp phần tuyên truyền, định hướng dư luận; căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu nâng cấp, đăng ký tên miền cấp 4 của Trang thông tin điện tử Công an tỉnh (http://congan.baclieu.gov.vn).
 

 
Hiện tại Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Bạc Liêu đang hoạt động song song 02 địa chỉ http://www.conganbaclieu.gov.vn  http://congan.baclieu.gov.vn.
 
Đến ngày 01/01/2020, Trang thông tin điện tử Công an tỉnh (địa chỉ http://congan.baclieu.gov.vnchính thức hoạt động.

Công an tỉnh Bạc Liêu xin thông báo để các cơ quan, tổ chức, bạn đọc nắm, truy cập./.

BAN BIÊN TẬP

Các tin khác
  • Tin ảnh


  • 3182822