CÔNG AN B?C LIU
Thông báo tạm ngừng tiếp nhận các thủ tục liên quan xuất nhập cảnh
Cập nhật ngày: 3-04-2020
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Công an tỉnh Bạc Liêu thông báo:

Tạm dừng tiếp nhận, giải quyết các thủ tục liên quan xuất, nhập cảnh của cơ quan, tổ chức, cá nhân công dân Việt Nam và người nước ngoài trong vòng 15 ngày kề từ 0 giờ ngày 01/4/2020 (trừ các trường hợp thật sự cấp bách).

 Công an tỉnh Bạc Liêu
Các tin khác
  • Tin ảnh


  • 2630785